davels: cat (Default)
davels ([personal profile] davels) wrote2017-06-03 05:00 pm

(no subject)

в магазині касир поділилася прекрасним.

повертається покупець з чеком:
- тут є позиція "Свинябл". я ніякої свині не купляв. і тим більше "бл".
відкрили його покупку.
"сік виноградно-яблучний".