davels: cat (Default)
davels ([personal profile] davels) wrote2017-08-02 02:00 pm

(no subject)

на пікнік завітали лисички. привітання передали.нагло спер в Lider_o
jonathan_simba: (Default)

[personal profile] jonathan_simba 2017-08-02 11:16 am (UTC)(link)
Матеріялу для ліплення сакрального Півня підкинули?
skittishfox: Love (Default)

[personal profile] skittishfox 2017-08-02 11:52 am (UTC)(link)
Вони так територію мітять. Де я насрав - там моє.
jonathan_simba: (Default)

[personal profile] jonathan_simba 2017-08-02 11:53 am (UTC)(link)
Ах, це так по-російськи!
olga_den_7: (Default)

[personal profile] olga_den_7 2017-09-24 04:47 pm (UTC)(link)