davels: cat (Default)
[personal profile] davels
лисиці мало не вполювали сусідського кота.
сусід каже що якби не огрів палкою отих мисливців, їхнього котика би з'їли...