davels: cat (Default)
[personal profile] davels
блюдо від юного гурмана: "яєшня залита йогуртом".