davels: cat (Default)
[personal profile] davels

кіт-дєпутат зайшов в гості.
народ його добре прийняв. і вкрив, і колискові співав (на фото не чути колискові).
Date: 13/06/2017 18:44 (UTC)

mizantrop: (Default)
From: [personal profile] mizantrop
"Здравствуйте, господин Чубайс!"