davels: cat (Default)
[personal profile] davels

кажуть що цей котик еее відмітився в "фуршеті" на нивках.
Date: 18/08/2017 22:49 (UTC)

seba: (Default)
From: [personal profile] seba
В цукор. Молодець.