davels: cat (Default)
[personal profile] davelsа всьго лише якихось 28 років пройшло...

PS.
тільки дєдушка до сих пір зожигає:Date: 26/09/2017 17:19 (UTC)

p35: (їжачок під мухою)
From: [personal profile] p35
як час біжить ...