davels: cat (Default)
[personal profile] davels
лисиці мало не вполювали сусідського кота.
сусід каже що якби не огрів палкою отих мисливців, їхнього котика би з'їли...
Date: 08/08/2017 19:55 (UTC)

ratomira: (Default)
From: [personal profile] ratomira
Ого!